top of page

Seminar

สัมมนาหัวข้อ "Basic Hydraulic For Industrial" ของแผนก Hydraulic

     บริษัท นิวแม็ก จำกัด | แผนก Hydraulic ได้จัดสัมมนาลูกค้าเชิงวิชาการขึ้นเกี่ยวกับ Basic Hydraulic For Industrial ในวันที่ 12 พ.ค. 2559 ที่ผ่านมา โดยในการจัดสัมมนาครั้งนี้ มีลูกค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำมากมาย ให้ความสนใจเข้าร่วม แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์แบบเป็นกันเองกับวิทยากร และทีมเทคนิคของทางบริษัทฯ โดยมีการถาม-ตอบเชิงวิชาการเกี่ยวกับ การเลือกใช้งานของวาล์วและปั้มไฮดรอลิคชนิดต่างๆได้อย่างเหมาะสม อาทิเช่น การเลือกใช้ฟั่งชั้นของ Directional Control Valve และการคำนวณเลือกขนาดนั้นปั้มไฮดรอลิคใช้งาน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

     ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางลูกค้า จะได้รับประโยชน์จากการสัมมนาในครั้งนี้

สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสสัมมนาในเดือนนี้ สามารถติดตามข่าวสารการสัมมนาได้ในทุกๆ เดือน ได้ที่ตาราง Customer Seminar

bottom of page