top of page

Seminar

สัมมนาหัวข้อ "Basic Pneumatic & Electric Vibrator and Pneumatic Vibrator" ของแผนก Pneumatic

     บริษัท นิวแม็ก จำกัด | แผนก Pneumatic ได้จัดสัมมนาลูกค้าเชิงวิชาการเกี่ยวกับ Basic Pneumatic & Air Saver Unit ขึ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยในการจัดสัมมนาครั้งนี้ ได้มีหลายบริษัทที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ได้เน้นเรื่องความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆ ที่ใช้ภายในโรงงาน เช่น ชุดกรองลม กระบอกลม วาล์วต่างๆ การนำไปใช้งานจริง และการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบนิวแมติก รวมถึงอุปกรณ์ประหยัดพลังงานลม Air Saver Unit ที่ได้อธิบายถึง หน้าที่การทำงาน การเลือกรุ่นให้เหมาะสมกับหน้างาน วิธีการติดตั้งใช้งาน และได้ทดสอบให้เห็นจริงด้วยชุดสาธิตเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งทางผู้เข้าร่วมสัมมนายังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การใช้งาน ข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ กับทางวิทยากรด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง 


     ซึ่งทางบริษัทฯ ได้สร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า โดยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เยี่ยมชมสินค้าของจริง ที่มีความหลากหลาย และตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งมีการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ ให้ลูกค้าได้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของสินค้าโดยตรง

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม และทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากท่านอีกในโอกาสต่อๆ ไป

     สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสสัมมนาในเดือนนี้ สามารถติดตามข่าวสารการสัมมนาได้ในทุกๆ เดือน ได้ที่ตาราง Customer Seminar

bottom of page